Başvuru Formu

Profesyonel Aşçılık Sertifika Programı

Profesyonel Aşçılık, aşçılığı profesyonel bir meslek olarak yapmak, profesyonel mutfak süreçlerindeki tüm temel bilgi ve pratik donanıma hakim olmak isteyenler için tasarlanmıştır. Kariyerinize tam donanımlı bir şekilde hazır olmak isterseniz Profesyonel Aşçılık Sertifika Programımız tam size göre!

Siber Güvenlik ve Siber Olaylarla Mücadele Eğitimi

Siber güvenlik alanında kariyer yapmak; Şirket ve kurumların Siber Olaylara Müdahale Ekibi’nde görev almak; Bilgi teknolojileri alanında proaktif yaklaşımları benimseyen uzmanlar olmak ve Siber Güvenliği konusunda farkındalığınızı arttırmak isterseniz Siber Güvenlik ve Siber Olaylarla Mücadele Eğitimi Sertifika Programımıza başvurabilirsiniz.

İnsansız Hava Aracı Sertifika Programı (İHA0-İHA1)

İHA Eğitimi Sertifika Programı teorik ve pratik eğitimler ile kullanıcılara havacılık ile ilgili bilgiler vererek, profesyonel yaşamda mesleki gelişimlerini desteklemektedir. Ayrıca bu sertifika programı ile Ticari Pilot Sertifikasına sahip olmanızı sağlamaktayız

İnsan Kaynakları Uzmanlığı ve Sertifika Programı

İnsan kaynakları yönetimi alanında kariyer hedefleyen ve bu alanda becerilerini geliştirmek isteyenler için tasarlanan bu eğitim ile iş hayatında rekabet üstünlüğü sağlayarak verimliliğinizi arttırabilirsiniz. Kişisel gelişimine katkıda bulunmak isteyenler, farklı birimlerde ve mesleklerde olup ekip yöneten tüm yöneticiler, eğitimimize davet ediyoruz.

Üstün Zekâlılar Eğitici Eğitmenliği

Üstün yetenekli bireylerin, çocukların var olan üstün özelliklerini yani mevcut potansiyellerini tespit etmek, ortaya çıkarmak ve geliştirmek, üstün yetenekli çocuklara sahip ailelerin bu konuda farkındalığını arttırmak için alanında uzman eğitimcilerimiz ile uygulamalı olarak gerçekleştirdiğimiz eğitimlere sizleri bekliyoruz.

Çocuk Resimleri Analizi

Eğitimin amacı, uzmanlar tarafından resimdeki önemli belirtileri analiz etmek ve bu sayede öğretmenlerin ve bu alanda çalışan uzmanların çocukları tanımasına yeni teknikler sağlayarak yön vermektir.

Oyun – Masal – Sanat Terapisi Sertifika Programları

Oyun Terapisi ile ilgili teorik bilgi ve becerileri kazanma, oyun terapisi alanındaki psikoterapi ekollerini keşfetme, terapötik araç olarak oyun terapisi yöntemlerini uygulayarak öğretmeyi hedeflediğimiz bu eğitime katılabilir, bilgi alabilirsiniz.

Robotik Kodlama Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı

Kodlama becerisi, problemlerin çözümünde, problemin tanımlanması, analiz edilmesi, probleme çözüm üretimi ve çözümün basamaklandırılarak gerçekleştirilmesi süreçlerini içerir. Bu süreçte, farklı çözümler üretmek (yaratıcılık), sistematik düşünmek, ilişki kurmak, eleştirel bakabilmek, işbirliğine gitmek gibi birçok beceriyi de kullanmayı gerektirir. Bu sertifika programı sayesinde farklı alanlarda görev yapan uygulayıcılara Kodlama ve Robotik Eğitimi konusunda teorik ve pratik boyutlarıyla bilgi, beceri ve yetkinlik kazanacaklardır.

Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı

Kişisel iletişim becerilerini geliştirmenin yanı sıra iletişim türleri, iletişim prensipleri, iletişim engelleri ve işletmelerde iletişim biçimleri ve etkin iletişim ile kişisel ve kurumsal imajın oluşturulması, korunması ve geliştirilmesi sürecinde hayati öneme sahip olan kurumsal iletişimin etkisi bu programda ele alınmaktadır. Günümüzün temel işletme kavramları ile iletişim kavramının ilişkisi noktasında katılımcılara yetkinleştirici bilgiler sunulması planlanmaktadır.

Eğitimlerimiz

Detaylar 

12 - 36 Saat

İnsansız Hava Aracı Sertifika Programı

Detaylar 

60 Saat - 10 Gün

Siber Güvenlik ve Siber Olaylarla Mücadele Sertifika Programı

Detaylar 

120 Saat

İnsan Kaynakları Sertifika Programı

Detaylar 

24+12 Saat

Psikoonkoloji Eğitimi ve Staj Programı

Detaylar 

60 Saat

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Programı

Detaylar 

24 Saat

Aile ve Miras Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar

Detaylar 

24 Saat

İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar

<

Detaylar 

16+4 Saat

Oyun – Masal – Sanat Terapisi Sertifika Programları

Detaylar 

48 Saat

Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Sertifika Programı – Klinikte Bilişsel Davranışçı Terapi Sertifika Programı

Detaylar 

20 Saat

Çocuk Değerlendirme ve Dikkat Testleri

Detaylar 

100 Ders

Çocuklar için Yabancı Dil (İngilizce) ve Drama Sertifika Programı

Detaylar 

40 Saat

Robotik Kodlama Eğiticinin Sertifika Programı

Detaylar 

180 Saat

Profesyonel Aşçılık Sertifika Programı

Detaylar 

40 Saat

Çocuk Resimleri Analizi

Detaylar 

60 Saat

Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı

Detaylar 

16 Saat

Milli (İç) Tahkim Hakemliği Sertifika Programı

Detaylar 

40 Saat

Üstün Zekâlılar Eğitici Eğitmenliği Sertifika Programı

Detaylar 

90 Saat

YADOT

Biz Kimiz 

Merkezimizin kuruluş amacı; Üniversitemizin ön lisans, lisans ve yüksek lisans programları dışında bilgi toplumunda ihtiyaç duyulan eğitim programlarının oluşturulması ve düzenlenmesidir.

İş hayatındaki hızla değişimle birlikte hemen her gün yeni bir kavram, yeni bir konu hakkında bilgi edinme ve bu bilgileri rekabet ortamında uygulama zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Kişinin kendi kendine sağladığı, devamlılığı olan eğitim yetkinliğin, etkililik ve verimliliğin temel noktasıdır.

Merkezimizin tüm programları teori ile pratiği birleştirmeye yönelik anlayışla, sektörel deneyime sahip akademik kadro tarafından hazırlanmakta ve eğitimlerimiz sonunda sertifika verilmektedir.

Rekabet üstünlüğü sağlamak isteyen tüm bireyleri, felsefesini “ Eğitim Sürekli İse Anlamlıdır ” diyerek tanımladığımız, merkezimizin eğitim programlarına davet ediyoruz.

” Bir şeye ait her şeyi öğrenin, her şeye dair bir şeyi bilin… ”
Var Dyke

Bizimle iletişime geçin

444 1 428

Florya Yerleşkesi

Beşiktaş Yerleşkesi

Bakırköy Yerleşkesi

Kadıköy Yerleşkesi

Büyükçekmece Yerleşkesi

Copyright © İstanbul Aydın Üniversitesi