Yer: FLORYA
Süre: 220 SAAT
Sertifika: EĞİTİM SERTİFİKASI
   

444 1 428

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI [C] SERTİFİKA PROGRAMI

 

AMAÇ: Teknoloji sayesinde küçük bir köye dönüşen dünya, her yeni güne acımasız bir rekabet savaşıyla girer. Şirketlerin temel hedefi ise bu savaşı yara almadan, galip tamamlamaktır. Savaşı kazanmanın öncelikleri ise kaliteli üretim, en yüksek verimlilik ve en düşük maliyettir. Bu anlayış bir şirkete, kendi alanında hız sağlamakta ve oluşabilecek tehlikelere karşı esneklik kazandırmaktadır.

Kendi alanında “Toplam Kalite Yönetimi” anlayışını oturtabilen şirketler savaşa en iyi imkânlarla girer ve rekabet savaşının galibi olurlar. “Toplam Kalite Yönetiminin” en önemli parçası  İş Sağlığı ve Güvenliği’dir. Kalite sisteminin en önemli dişlisi olan çalışanların, emeklerini ortaya koyarken sağlıklarından ya da canlarından olmaları kimsenin istemeyeceği bir sonuçtur.  Aynı zamanda işçiden kaynaklı sorunların da muhtelif kurallarla bertaraf edilmesi, işin kalitesine de etki etmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği; toplam kalitenin en önemli parçasıdır. İnsan emeği tüm değerlerin üstündedir. Çalışan,  çalışma koşulları, çevre ve insan duyarlılığı, ürün ve hizmet standartlarıyla kalite bir bütündür. Bu bütünün sürdürülebilir olmasının arkasında insana ve insan sağlığına verilen değer yatar.

İş Sağlığı ve Güvenliği; kavram ve kurallarıyla toplam kalite sürecinin verimliliğine etki edecek bir anlayışı hayata geçirmek için vardır. Çalışan ve güvenlik faktörü göz ardı edilerek kalite yönetilemez.

Ön kayıt işlemleri için Üniversitemize başvurabilirsiniz. Eğitim programlarının uygulama gün ve saatleri ile katılım ücretlerine, katılım ücretlerinin yatırılacağı banka hesabına, ödeme koşullarına ilişkin bilgiler için irtibata geçiniz.

HEDEF KİTLE:  Diplomasında mühendis ibaresi olanlar, mimarlar ve teknik öğretmenler, fen ya da fen-edebiyat fakültelerinin fizik ya da kimya lisans mezunları ile meslek yüksekokullarının iş Sağlığı ve Güvenliği programından mezun olanlar.

EĞİTİM İÇERİĞİ      

İş Sağlığı ve Güvenliği C Sınıfı Eğitim Programı
DERSİN ADI İş Sağlığı ve Güvenliği
C Sınıfı
Yüz yüze Eğitim (Saat)
Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması 1
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi  2
İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü 2
Türkiye'de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği 1
Temel Hukuk -
İş Hukuku 3
Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği -
Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler  1
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri 2
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları 1
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri 2
Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi 15
Çalışma Ortamı Gözetimi 1
İş Hijyeni 1
İşyeri Bina ve Eklentileri 1
Fiziksel Risk Etmenleri 4
Kimyasal Risk Etmenleri 4
Biyolojik Risk Etmenleri 1
Psikososyal Risk Etmenleri 1
Ergonomi 2
Korunma Politikaları 2
Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 2
Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği 3
Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve Güvenliği 3
Motorlu Araçlarda İş Sağlığı ve Güvenliği 1
El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 1
Bakım - Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 1
Yangın 5
Acil Durum Planları 2
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri -
Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri 1
Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği 2
Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği 2
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği -
Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 2
Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği 1
İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 2
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 2
Kişisel Koruyucu Donanımlar 2
İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat ve Kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği 2
İş Kazaları 3
Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları 1
İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler 1
Ağır ve Tehlikeli İşler  -
Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları -
Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması -
Çalışma Hayatında Etik 1
Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi ve İletişim 2
Değerlendirme ve Son Test 1
YÜZ YÜZE EĞİTİM TOPLAMI: 90
İşyerinde Pratik Uygulamalar  -
GENEL TOPLAM:
220Eğitim Bilgileri

Eğitim Süresi: 220 Saat ( 90 Saat Uzaktan Eğitim, 90 Saat Yüz yüze Eğitim, 40 Saat Uygulama)
Eğitim Yeri: İstanbul Aydın Üniversitesi - Florya Kampusu

Eğitim Günleri: 1.Grup:  Cumartesi – Pazar  / 09:00 – 15:00


SERTİFİKA:

:Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Onaylı “C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Sertifikası”

EĞİTİM DOKÜMANLARI:

: İSG C Sınıfı Uzmanlığı Hazırlık Kitabı (2 cilt)
: Testler
: Eğitim CD leri
: Deneme Sınavları

YENİ GRUP EĞİTİMLERİ
NE ZAMAN?

Aralık dönemi eğitimlerimiz için kayıtlar 15 Ağustos 2014 Tarihine kadar devam etmektedir. Programlarımıza kayıt için aşağıdaki başvuru formunu doldurabilirsiniz.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR 

Soru: İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimini kimler ya da hangi kurumlar verir?
Cevap: İş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personelinin eğitimlerini vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulan müesseseler bu eğitimleri verebilir.

Soru: İşyeri hekimliği sertifikalarının geçerlilik süresi ne kadardır?
Cevap: İşyeri Hekimliği belgesi sahibi olan kişilerin, belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek yenileme eğitim programlarına katılması zorunludur. Bu eğitimin süresi 30 saatten az olamaz.

Soru: İş güvenliği uzmanlığı kurslarına kimler katılabilir?
Cevap: Mühendis, mimar, teknik öğretmen, fen ya da fen-edebiyat fakültelerinin fizik veya kimya lisans mezunları ile meslek yüksekokullarının iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olanlar.

Soru: 15.8.2009 tarihinden önce Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliğinden alınan iş güvenliği uzmanlığı sertifikası geçerli midir?
Cevap: İş güvenliği uzmanlığı, ilk defa 4857 sayılı Kanunla tanımlanmıştır. Dolayısıyla 2004 yılından itibaren Bakanlık tarafından verilen sertifikalar geçerlidir.

Soru: Eğitim sonunda sınavlar kim tarafından yapılır?
Cevap: Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır.

Soru: Sınavlar ne kadar sıklıkla yapılır?
Cevap: Sınavlar Genel Müdürlüğün belirlediği sayıda (yılda 2 ya da 3 kez) yapılır.

Soru: Eğitim sonunda alınan katılım belgesi ile işyeri hekimliği ya da iş güvenliği uzmanlığı yapılabilir mi?
Cevap: İş güvenliği uzmanlığı belgesi; iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar, teknik eleman veya iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarına Genel Müdürlükçe verilir.

İşyeri hekimliği belgesi; işyeri hekimliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olan hekimlere Genel Müdürlükçe verilir.
Katılım belgesi ile işyeri hekimliği ya da iş güvenliği uzmanlığı yapılamaz.

Soru: Eğitim ve sınav sonrasında sertifika kim tarafından verilir?
Cevap: Sertifika, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından verilir.

Soru: İş güvenliği uzmanlarında kategori yükselmesi nasıl olur?
Cevap: (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlar (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olabilir.

(B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlar (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olabilir.

Soru: İş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip olmayıp yıllardır bu alanda çalışanlar, C sınıfı sertifikadan mı başlayacaktır?
Cevap: C sınıfı sertifikaya sahip olmayan mühendis, mimar, teknik eleman veya iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları, bu alanda çalışmış olsalar dahi C sınıfı sertifikadan başlayacaktır.

Soru: Eski yönetmelik iptal edilmeden önce ÇASGEM’e A ya da B sınıfı için başvuranlar, bu konuda bir hak iddia edebilir mi?
Cevap: Eski yönetmelik iptal edilmeden önce ÇASGEM’ e A ya da B sınıfı için başvuranlar için de, tamamen yeni yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Soru: Sınav soruları kim ya da kimler tarafından hazırlanır?
Cevap: Sınav soruları, Genel Müdürlük tarafından seçilen akademisyenlerden oluşan eğitim ve sınav komisyonu tarafından hazırlanır, sınavın uygulamasını yapan Milli Eğitim Bakanlığı’na teslim edilir.

Soru: Sınavlarda ne tür sorular çıkar?
Cevap: Bakanlıkça ilan edilen müfredat programı ile anlatılan konulardan çıkmaktadır.

Soru: Derslere devam zorunluluğu var mıdır?
Cevap: Adayların, teorik eğitimin en az %90’ına ve uygulamalı eğitimin tamamına katılımı zorunludur.

Soru: Staj yapılacak yeri kim belirler?
Cevap: Eğitim kurumu ve katılımcı birlikte belirlemektedir.

Soru: Staj yapılacak yerin bir kriteri var mıdır?
Cevap: Uygulamalı eğitimler; iş güvenliği uzmanları için en az bir iş güvenliği uzmanının(İş güvenliği uzmanının sertifika sınıfı aranmamaktadır) İşyeri hekimleri için en az bir işyeri hekiminin görevlendirilmiş olduğu işyerlerinde yapılır.

Eğitim programının uygulama kısmı 40 saatten az olamaz.

Soru: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı ÇASGEM’in verdiği sertifika ile özel sektördeki eğitim kurumlarının verdiği sertifika arasında bir fark var mıdır?
Cevap: Eğitimi, yetkili olmak şartıyla kim verirse versin, sınavda başarılı olanlar belge alabileceklerdir. ÇASGEM, üniversite ya da özel eğitim kurumlarının verdiği eğitim ve sonundaki eğitim katılım belgesinin yasal anlamda hiçbir farkı bulunmamaktadır.

Soru: Sınavda başarılı sayılabilmek için kaç puan alınması gerekir?
Cevap: Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır.

Soru: İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı belgesinin geçerlilik süresi dolduğunda vize işlemleri nasıl yapılır?
Cevap: İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi veya diğer sağlık personeli belgesi sahibi olan kişilerin, belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek yenileme eğitim programlarına katılması zorunludur.

Yenileme eğitimlerine katıldıktan sonra eğitim kurumunun verdiği belge ile Bakanlığa başvurulduktan sonra ilgili ücret yatırılır. Bu işlemlerden sonra geçerli belgelere Bakanlıkça vize yapılır.

Soru: Beş yılın sonunda tekrar sınava girilecek mi?
Cevap: İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi veya diğer sağlık personeli belgesi sahibi olan kişilerin, belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek yenileme eğitim programlarına katılması zorunludur. Yani, sadece yenileme eğitimi zorunludur. Tekrar sınava girilmeyecektir.

Soru: Sınavda 70 puan alınamazsa ne olur?
Cevap: Adaylar, en son katıldıkları eğitimin tarihinden itibaren üç yıl içinde en fazla iki defa ilgili sınavlara katılabilir. Bu sınavlarda başarılı olamayan veya eğitimin tarihinden üç yıl içinde sınava katılmayan adaylar yeniden eğitim programına katılmak zorundadır.

Soru: Risk değerlendirmesi kimler tarafından yapılır?
Cevap: Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.
a) İşveren veya işveren vekili.
b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.
c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.
ç) İşyerindeki destek elemanları.
d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

Soru: Birden fazla işveren olması durumunda risk değerlendirmesi nasıl yapılır?
Cevap: Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda, yürütülen işler için diğer işverenlerin yürüttüğü işler de göz önünde bulundurularak ayrı ayrı risk değerlendirmesi gerçekleştirilir. İşverenler, risk değerlendirmesi çalışmalarını, koordinasyon içinde yürütür, birbirlerini ve çalışan temsilcilerini tespit edilen riskler konusunda bilgilendirir.

Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, işyerlerinde ayrı ayrı gerçekleştirilen risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu yönetim tarafından yürütülür. Yönetim; bu koordinasyonun yürütümünde, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için ilgili işverenleri uyarır. Bu uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirir.

Soru: Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde risk değerlendirmesi nasıl yapılır?
Cevap: Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması halinde; her alt işveren yürüttükleri işlerle ilgili olarak, bu risk değerlendirmesi çalışmalarını yapar veya yaptırır.

Alt işverenlerin risk değerlendirmesi çalışmaları konusunda asıl işverenin sorumluluk alanları ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeler asıl işverence sağlanır. Asıl işveren, alt işverenlerce yürütülen risk değerlendirmesi çalışmalarını denetler ve bu konudaki çalışmaları koordine eder. Alt işverenler hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir nüshasını asıl işverene verir. Asıl işveren; bu risk değerlendirmesi çalışmalarını kendi çalışmasıyla bütünleştirerek, risk kontrol tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

Soru: Hangi işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmalıdır?
Cevap: 31/12/2012 tarihi itibariyle çalışan sayısı ve tehlike sınıfı farkı gözetmeksizin tüm işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılacaktır.

 Soru: İş sağlığı ve güvenliği kurulu hangi durumda ve kim tarafından oluşturulur?
Cevap: İşveren, elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere iş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturur.

İşverene bağlı, fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok işyeri bulunduğu hallerde elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu her bir işyerinde ayrı ayrı kurul kurulur.

Soru: İş sağlığı ve güvenliği kurulu kimlerden oluşur?
Cevap: Kurul aşağıda belirtilen kişilerden oluşur:
a) İşveren veya işveren vekili,
b) İş güvenliği uzmanı,
c) İşyeri hekimi,
ç) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,
d) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı,
e) Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta,
f) Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci.

Soru: Kimler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındadır?
Cevap: Kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanları kapsar.

Soru: Kimler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında değildir?
Cevap: Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri, afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri, ev hizmetleri, çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar ve hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetlerinde çalışanlar kapsamda değildir.

Soru: Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu mudur?
Cevap: Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.

Soru: Tehlike sınıflarına göre hangi sertifikaya sahip iş güvenliği uzmanı çalıştırılmalıdır?
Cevap: Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi gereklidir.
31/01/2013 tarihli ve 28545sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik” ine göre üç yıllık mesleki tecrübe ve (C) veya (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip iş güvenliği uzmanları; sektörel düzenleme kapsamında kendi meslek dallarına uygun işlerin yapıldığı işyeriyle sınırlı olmak üzere, bütün tehlike sınıflarındaki işyerlerinde maddenin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren yedi yıl süresince görevlendirilebilirler.

Soru: Ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaşıldığında çalışan nasıl davranmalıdır?
Cevap: Çalışanlar; kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıkları ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda; istenmeyen sonuçların önlenmesi için, bilgileri ve mevcut teknik donanımları çerçevesinde müdahale edebilirler. Böyle bir durumda çalışanlar, ihmal veya dikkatsiz davranışları olmadıkça yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutulamaz.

Soru: Çalışmaktan kaçınma hakkı nedir?
Cevap: Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul acilen toplanarak, işveren ise derhâl kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir. Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi hâlinde çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır.

Soru: İşveren, iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimini nasıl yapar?
Cevap: İşveren; iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde ve sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını da, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.

Soru: Sağlık hizmeti sunucuları, iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimini nasıl yapar?
Cevap: Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.

Soru: Çalışan temsilcisi sayısı nasıl belirlenir?
Cevap:
- İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir,
- Ellibir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki,
- Yüzbir ile beşyüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç,
- Beşyüzbir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört,
- Binbir ile ikibin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş,
- İkibinbir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı çalışan temsilcisi bulunmalıdır.

Soru: Sağlık raporunun hangi şartlarda alınması zorunludur?
Cevap: Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporuna sahip olmalıdır.

Soru: Sağlık raporu nerelerden alınır?
Cevap: Sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır.
Ancak; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince işyeri hekimi istihdamı zorunluluğu henüz başlamamış olan işyerleri, Kanunun ilgili maddeleri yürürlüğe girene kadar, söz konusu bu raporları Kanun öncesinde olduğu gibi kamu sağlık hizmeti sunucularından alabilirler.

Soru: Küçük işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesinde devlet desteği ne şekilde olacaktır?
Cevap: Kamu kurum ve kuruluşları hariç ondan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri devlet desteğinden faydalanabilir. Ancak, Bakanlar Kurulu, ondan az çalışanı bulunanlardan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin de faydalanmasına karar verebilir.

Soru: Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi nedir?
Cevap: İşletmeye başlanmadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için, işyerlerinin büyüklüğüne göre işveren tarafından hazırlanması gereken rapordur.
Güvenlik raporu hazırlama yükümlülüğü bulunan işveren, hazırladıkları güvenlik raporlarının içerik ve yeterlilikleri Bakanlıkça incelenmesini müteakip işyerlerini işletmeye açabilir.

Soru: İşyerinin tehlike sınıfı nasıl belirlenir?
Cevap: İşyerinizin (Minimum) 23 haneli olan SGK Sicil Numarasının en başından 2.3.4. ve 5 karakterleri iş kolu kodu/faaliyet kodu/ tescil kodu olarak isimlendirilir. Bu 4 haneli kod sizin esas faaliyetinizi tanımlamaktadır. Bu 4 lü kodu İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde bulduktan sonra, 4 lü iş kolu konunun altında yazılmış faaliyetlerden yaptığınız işi en iyi tanımlayan kod seçilir. Seçtiğiniz kod 6 lı NACE kodunuz, karşısında yazan tehlike sınıfı da işyerinizin tehlike sınıfıdır.

Soru: İşyeri tescil kodunun tebliğde bulunmadığı durumlarda işyerinin tehlike sınıfı nasıl belirlenir?
Cevap: İşyerinizin (Minimum) 23 haneli olan SGK Sicil Numarasının en başından 2.3.4. ve 5 karakterleri iş kolu kodu/faaliyet kodu/ tescil kodu olarak isimlendirilir. Bu 4 haneli kod sizin esas faaliyetinizi tanımlamaktadır. Bazı iş kolu kodu/faaliyet kodu/ tescil kodlarının İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde karşılığı bulunmamaktadır. Bu kodlar için aşağıdaki tabloya göre önce doğru 4 lü kod seçmeli, sonra seçtikleri 4 lü iş kolu konunun altında yazılmış faaliyetlerden yapılan işi en iyi tanımlayan altılı kod seçilmelidir. Seçilen kod 6 lı NACE kodu, karşısında yazan tehlike sınıfı da işyerinin tehlike sınıfıdır.

 

REFERANSLAR

Detaylı bilgi için:

Mustafa Resul KAĞNICIOĞLU
Sürekli Eğitim Merkezi
Eğitim Uzmanı
T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Florya Kampusu
T: 444 1 428  D: 12405
F: 212 / 425 57 59
E: mustafaresul@aydin.edu.tr

Yasemin KARAMAN
Sürekli Eğitim Merkezi
Eğitim Danışmanı
T: 444 1 428  D: 12409
E: yaseminkaraman@aydin.edu.tr

 BANKA BİLGİLERİ: DENİZBANK KARAKÖY TİCARİ MERKEZ ŞUBESİ
HESAP NO: 4060-1771107-373
IBAN NO:TR32 0013 4000 0017 7110 7001 10
SEM

 

NOT

  • Kurumumuz eğitimci değişikliği yapma hakkına sahiptir.
  • Eğitim yeri üniversitenin farklı kampüslerinde ve kurumun eğitim yerlerinde de yapılabilir.
  • Kurumumuz gerektiğinde eğitim tarihi değişikliği ve yeni içerik düzenlemesi yapabilir.
  • Aynı Kurumdan en az iki kişi kayıt yaptırdığında %10 indirim uygulanacaktır.
  • Kayıt için,eğitim bedelinin bildirilen banka hesabına yatırılarak dekontun ibraz edilmesi gerekmektedir.
 
    İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI (C) SERTİFİKA PROGRAMI BAŞVURU FORMU
   

 

Ad Soyad :
Meslek :
Kurum Adı :
Yerleşke Seçiniz : Florya  
Katılmak İstenilen Eğitim :
Telefon (Ev veya İş) :
Telefon (Cep) :
E-Posta :
Başvuru Tamamla  
 
 

 

 

 
     
  Florya Yerleşkesi  

 

 

Nilgün EFENDİOĞLU ESKİCİ    [ Gelişim Merkezleri Müdürü ]
nilgunefendioglu@aydin.edu.tr 444 1 428 - 12402
       
Mustafa Resul KAĞNICIOĞLU    [ Eğitim Uzmanı ]
mustafaresul@aydin.edu.tr 444 1 428 - 12405
       
Gülsüm Keske VURAL    [ Eğitim Koordinatörü ]
gulsumkeske@aydin.edu.tr 444 1 428 - 12404
       
Pınar YILMAZ    [ Eğitim Koordinatörü ]
pyilmaz@aydin.edu.tr 444 1 428 - 12407
       
Özlem ZİNİ    [ Eğitim Danışmanı ]
ozlemzini@aydin.edu.tr 444 1 428 - 12406
       
Yasemin KARAMAN    [ Eğitim Danışmanı ]
yaseminkaraman@aydin.edu.tr 444 1 428 - 12409
       
Hazal Özün YENLİÇ    [ Eğitim Danışmanı ]
hazalyenlic@aydin.edu.tr 444 1 428 - 12412
       
Uğur DİLER    [ Personel Belgelendirme Koordinatörü ]
ugurdiler@aydin.edu.tr 444 1 428 - 12403
       
Sinan DEĞİRMENCİ    [ Personel Belgelendirme Koor. Planlama Sorumlusu ]
sinandegirmenci@aydin.edu.tr 444 1 428 - 12408
       

 

 
 
İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Yerleşkesi
Beşyol Mah. İnönü Cad. No:38 Sefaköy, Beşyol - Küçükçekmece / İstanbul

Faks: 0 (212) 411 62 21
Eposta: sem@aydin.edu.tr